Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 238 lượt xem

chỉ giúp mình hàm để sum hoặc đếm hoặc nhân các giá trị của giữ liệu

chỉ giúp mình hàm để sum hoặc đếm hoặc nhân các giá trị của giữ liệu trung lặp,  ví dụ sum tổng tiền điện của các mục chi phí tiền điện

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 238 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Khanh Nguyen 14:02 - Feb 28, 2021

sumifs

Vỗ tay vỗ tay
Khanh Nguyen 09:03 - Mar 01, 2021

Chào bạn bạn có thể tham khảo các hàm trong khoá học như sumif, sumifs, sumproduct nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Khanh Nguyen 20:03 - Mar 01, 2021

với một bảng dữ liệu hớn hàng chục nghìn dòng thì có dùng tính năng nào khác ngoài hàm không ạ, kiểu như consolidate 

Vỗ tay vỗ tay
Khanh Nguyen 09:03 - Mar 02, 2021

Chào bạn trong excel bạn có thể dùng vba nhé hoặc power query, hoặc là dùng power bi để thực hiện dùng excel có thể sẽ dẫn đến đơ máy.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội