Tống Thanh Thuý
Tống Thanh Thuý
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 173 lượt xem

Khi mua máy móc thiết bị về chưa sử dụng ngay hạch...

Khi mua máy móc thiết bị về chưa sử dụng ngay hạch toán :
N TK1531
NTK1331
CTK 331

Sang tháng đưa vào sử dụng hạch toán:
N TK2112
C TK1531
Các bút toán hạch toán trên có đúng không cô?
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 173 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tống Thanh Thuý 22:07 - Jul 19, 2018
Sang tháng khi xuất dùng hạch toán:
Nợ 727,641,642
Có: 153
Vỗ tay vỗ tay
Tống Thanh Thuý 22:07 - Jul 19, 2018
Nợ 627,642,641; nếu hạch toán hết vào cp trong kỳ
Có 1531: giá trị chưa thuế.
Còn nếu bạn phân bổ tài sản đó nhiều kỳ thì bạn hạch toán:
Nợ 242:
Có 153
Và bạn lập sổ theo dõi khấu hao cho ts này. Cuối kỳ ba k hạch toán số tiền phân bỏ trong kỳ cho bộ phận sử dụng, hạch toán như sau:
Nợ 627,641,642
Có 242: số tiền phân bổ trong kỳ
Bạn phân bổ đến khi nào hết giá trị thì thoii nhé
Vỗ tay vỗ tay
Tống Thanh Thuý 22:07 - Jul 19, 2018
Dạ vâng, cảm ơn Cô
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội