Nguyễn Thị Thương
Nguyễn Thị Thương
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 65 lượt xem

=IF(AND(C9="";C8<>"");"x";IF(C9<>"";"x";"")) có thể giải thích giúp

=IF(AND(C9="";C8<>"");"x";IF(C9<>"";"x";"")) Cô có thể giải thích giúp em công thức này ạ? và mục địch dể "x" trong Sổ NKC là gì ạ

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 65 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thương 21:03 - Mar 03, 2021

Nếu kèm điều kiến nối (and) C9- rỗng, c8 khác rỗng, trả kết quả "x", nếu c9 khác rỗng, trả "x", không trả rỗng

Có nghĩa là mình lấy dữ liệu ô C9 không rỗng thì ô trên của ô C9 (C8)  rỗng >>> bỏ 1 dòng trống cho mỗi 1 nghiệp vụ để cho cách nhau nhìn cho dễ  bạn ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thương 09:03 - Mar 05, 2021


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thương 09:03 - Mar 05, 2021

em thấy nó đều hiện x

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thương 09:03 - Mar 05, 2021
Thay vì những dòng không nhập liệu thì sẽ hk xuất hiện "x" để sau này lọc cho nhanh
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thương 12:03 - Mar 05, 2021
bạn đặt đúg công thức như mình thì nó sẽ hiện x ở các dòng có dữ liệu + 1 dòng trống cách ra cũng có x để tách các nghiệp vụ. Đây là mình tách cho nhìn dễ chứ bạn đặt x để chỉ lấy các dữ liệu k cần tách các nghiệp vụ đều dc mà, chỉ là cho dễ nhìn thôi bạn
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội