Trần Thanh
Trần Thanh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 127 lượt xem

giáo cho mình xin lại files Excel thực hành của bài này với THanks

Thầy  giáo cho mình xin lại files Excel thực hành của bài này với. THanks

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 127 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thanh 17:03 - Mar 04, 2021

Hi Thanh, do dữ liệu này liên quan đến bảo mật nên ko cung cấp được, bạn dùng bộ file thực hành của khóa học, có 3 file Sale 2015, 2016, 2017 cũng có cấu trúc tương tự nhau - thì bạn dùng 3 file đó cho vào 1 folder và thực hành nha. Lúc đầu bạn cho 2 file vào 1 folder trước, tạo query, sau đó và thêm 1 file còn lại, Refresh và xem thay đổi nhé

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội