Lê Minh Hoàng Anh
Lê Minh Hoàng Anh
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 158 lượt xem

Em cách lên báo cáo này với ah Em cám ơn nhiều ah

Em chào thầy, mong thầy hướng dẫn cho em cách lên báo cáo này với ah. Em cám ơn thầy nhiều ah.


Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 158 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lê Minh Hoàng Anh 10:03 - Mar 05, 2021

Vì không có file cụ thể nên mình hướng dẫn phương pháp làm nhé:

Bước 1: đồng nhất dữ liệu

Tại Bảng dữ liệu lãi suất ở dạng số không phải % mà là dạng số thường có phần thập phân.

Tại bảng báo cáo lại chỉ có cột B thể hiện lãi suất, nhưng ko phải con số cụ thể mà là ghi ở dạng Text.

=> Bạn cần thêm 2 cột trong bảng báo cáo thể hiện mức lãi suất Từ bao nhiêu, Tới bao nhiêu

ví dụ: tại dòng 4 (stt là 1) có ghi tỷ lệ là <3.5% được hiểu là Từ 0% đến dưới 3.5%

-> Cột G (Từ) bạn nhập 0

-> cột H (đến) bạn nhập ="3.5"

Tương tự như vậy với các dòng khác.

Lưu ý ở đây không ghi 0% với 3.5% mà ghi số thôi, để khớp với kiểu dữ liệu ở trong bảng dữ liệu.

Bước 2: Dùng hàm COUNTIFS để tính các chỉ tiêu

ô C4 sẽ là tính theo điều kiện:

- Cho vay SXKD: cột C trong bảng dữ liệu, giá trị điều kiện là "Cho vay san xuat kinh doanh"

- Số món vay ngắn hạn: Cột B trong bảng dữ liệu, giá trị điều kiện là "1.ShortTerm" (mình ko rõ có dấu cách không, bạn cần nhập đúng theo nội dung trong bảng dữ liệu).

- Từ tỷ lệ: cột A trong bảng dữ liệu, giá trị điều kiện là ">="&G4

- Đến tỷ lệ: cột A trong bảng dữ liệu, giá trị điều kiện là "<="&H4

Khi đó ta có (giả sử phạm vi bảng dữ liệu tính tới dòng 200):

công thức tại ô C4

=COUNTIFS('BANG DU LIEU'!$C$2:$C$200,"Cho vay san xuat kinh doanh", 
                   'BANG DU LIEU'!$B$2:$B$200, "1.ShortTerm",
                   'BANG DU LIEU'!$A$2:$A$200, ">="&G4,
                   'BANG DU LIEU'!$A$2:$A$200, "<="&H4)

Với Trung và dài hạn (D4) thì viết 2 hàm countifs cộng với nhau:

=COUNTIFS('BANG DU LIEU'!$C$2:$C$200,"Cho vay san xuat kinh doanh", 
                   'BANG DU LIEU'!$B$2:$B$200, "2.MediumTerm",
                   'BANG DU LIEU'!$A$2:$A$200, ">="&G4,
                   'BANG DU LIEU'!$A$2:$A$200, "<="&H4)
+COUNTIFS('BANG DU LIEU'!$C$2:$C$200,"Cho vay san xuat kinh doanh",
                   'BANG DU LIEU'!$B$2:$B$200, "3.LongTerm",
                   'BANG DU LIEU'!$A$2:$A$200, ">="&G4,
                   'BANG DU LIEU'!$A$2:$A$200, "<="&H4)

Tương tự như vậy với các khoản khác, chú ý thay đổi nội dung điều kiện cho hợp lý.

Vỗ tay vỗ tay
Lê Minh Hoàng Anh 14:03 - Mar 16, 2021

Làm cách nào để gửi file đính kèm ạ, đã thử làm theo hướng dẫn nhưng không được?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội