Đỗ Việt Hà
Đỗ Việt Hà
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 176 lượt xem

có thể giải thích giúp em phần khi mình connect các bảng với nhau sử

Hi thầy, thầy có thể giải thích giúp em phần : khi mình connect các bảng với nhau sử dụng ·       valid primary/foreign keys .

Em cảm ơn,

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 176 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Việt Hà 15:03 - Mar 10, 2021

Phần này thuật ngữ hơi chuyên môn chắc lúc đó mình ko nghĩ ra từ gì diễn tả cho mn dễ hiểu :D Là như này: 

- Primary Key: nghĩa là khóa chính. Ví dụ trong 1 bảng dữ liệu về Điểm thi của các sinh viên, chúng ta có điểm thi các môn theo từng Mã sinh viên, trường hợp này Mã Sinh viên là Primary Key. Tương tự các bảng Sale_Data chúng ta hay có Mã sản phẩm, Mã đơn hàng ...

- Foreign Key: nghĩa là khóa ngoại. Chúng ta đã có bảng Điểm thi có điểm theo các Mã SV, chúng ta có 1 bảng khác về thông tin chi tiết của từng sinh viên như Họ tên, Quê Quán, Ngành học ... và Mã SV. Khi này, nếu chúng ta tạo relationship giữa bảng Điểm thi và bảng Thông tin sinh viên qua Mã SV, thì Mã SV đã là Primary Key của bảng Điểm thi, sẽ là Foreign Key của bảng Thông tin sinh viên và ngược lại. 

Phần này nếu ko đi quá sâu, bạn không cần phân biệt 2 thuật ngữ này, mà chỉ cần hiểu chung chúng ta luôn có 1 trường dữ liệu KEY để tạo relationship giữa 2 bảng, còn phần này là để đi sâu về cơ sở dữ liệu cho phần tổ chức cơ sở dữ liệu hơn thôi nha. 

Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Việt Hà 15:03 - Mar 10, 2021

vâng,em cảm ơn thầy=)

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội