Phạm Thị Hải
Phạm Thị Hải
Thảo luận 7 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 83 lượt xem

Khi nhập điều kiện chủ nhật thì phải cho chủ nhật vào "" còn số 7 thì

Khi nhập điều kiện chủ nhật thì phải cho chủ nhật vào "", còn số 7 thì ko cần dùng "" à thầy

Thảo luận 7 câu trả lời
Lượt xem 83 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Hải 10:03 - Mar 15, 2021

Chào bạn bạn đang hỏi cho bài nào vậy?

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Hải 22:04 - Apr 12, 2021

muốn đặt điều kiện theo hàng thì thế nào vậy thầy

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Hải 09:04 - Apr 13, 2021

Chào bạn, bạn làm như sau:


Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Hải 03:04 - Apr 19, 2021

E muốn tô màu chô chứa giá trị bé nhất nhưng không phải là 0 thì làm thế nào ạ?

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Hải 11:04 - Apr 19, 2021
chào bạn bạn dữ liệu của bạn như thế nào vậy?
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Hải 16:09 - Sep 02, 2021

Mỗi bài học mà để sẵn 1 flie dữ liệu đi kèm để học viên học xong thực hành luôn thì sẽ dễ nhớ hơn 

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Hải 22:09 - Sep 05, 2021

Chào bạn phần exg02 này sẽ có có file bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội