Nguyễn Như Huệ
Nguyễn Như Huệ
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 75 lượt xem

hướng dẫn giúp em vs ạ sao em không tạo được cơ sở dữ liệu kế toán

Cô hướng dẫn giúp em vs ạ, sao em không tạo được cơ sở dữ liệu kế toán. Chỗ phần thực hiện bước cuối cùng nó xuất hiện dòng chữ: "Không tìm thấy file <ICSharpCode.SharpZidLib.dll>
trong bộ chạy chương trình"


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 75 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Như Huệ 09:03 - Mar 15, 2021
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội