Lê Việt Khoa
Lê Việt Khoa
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 324 lượt xem

Tôi muốn viết ng thức tính biểu thức mà lập ng thức không được

Tôi muốn viết công thức tính biểu thức mà lập công thức không được. Có điều kiện (tính tồng các số giá trị tuyệt đối trong 1 cột (Cột D, cột D vừa có dạng number và dạng text), thỏa mãn điều kiện chỉ cộng trị tuyệt đối với 1 điều kiện tại 1 hàng điều kiện thuộc cột B (TVD tên ĐK là: ABC). Xin cảm ơn. Không theo trị TĐ theo CT; SUMIF($B9:$B64; "Mức điều chỉnh (đ/m2)"; F$9:F$64) ra kết quả đúng; lập ABS(SUMIF($B9:$B64; "Mức điều chỉnh (đ/m2)"; F$9:F$64)) ra giá trị tuyệt đối kết quả trên> Thầy cho công thức thế nào cho đúng. Cảm ơn thầy.


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 324 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lê Việt Khoa 09:03 - Mar 17, 2021

Chào bạn bạn đẩy file nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội