Nguyễn Như Hiệp
Nguyễn Như Hiệp
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 198 lượt xem

sao tự nhiên lại hiện lỗi này ạ Em không hiểu

Thầy ơi, cho em hỏi sao tự nhiên lại hiện lỗi này ạ. Em không hiểu

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 198 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Như Hiệp 08:03 - Mar 18, 2021

Lỗi đã báo là cột "Ngày" trong  bảng "Loss" có chứa giá trị trống kìa bạn, bạn vào kiểm tra và xóa các dòng ko có dữ liệu đi nhé. 

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Như Hiệp 00:03 - Mar 21, 2021

Thầy cho em hỏi lý da tại sao ở đồ thị trực quan hóa của biểu đồ Tree Map các giá trị của sản phẩm thực tế ( production act ) đều chung 1 giá trị tổng mà không thể hiện giá trị của từng sản phẩm ?

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Như Hiệp 16:03 - Mar 21, 2021

Nhìn vào đây có thể thấy, measure "Tổng Pack" đang không có relationship với Danh mục sản phẩm, nên bạn thấy là mặc dù TreeMap đã bổ đúng diện tích khác nhau, nhưng hiển thị số lại giống nhau. 

Bạn cần kiểm tra lại xem bảng Production Act đã có relationship nào với Danh mục sản phẩm chưa, ở đây mới thấy relationship với Date

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Như Hiệp 22:03 - Mar 21, 2021

Nếu tạo kết nối giữa SKU các sản phẩm với sản lượng thực tế ( production act ) sẽ tạo  ra đường nét đứt . và số liệu nhảy như hiện tại cũng chưa đúng ạ.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Như Hiệp 17:04 - Apr 04, 2021

@Nimbus Academy xem giúp câu hỏi của em ?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội