Trần Thị Thanh Hoa 
Trần Thị Thanh Hoa 
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 53 lượt xem

oi em vào hạch toán các nghiệp vụ vào phần chúng tu nghiệp vụ khách

cô oi  em vào hạch toán các nghiệp vụ vào phần chúng tu nghiệp vụ khách, sau khi hạch toan song em ấn vào  cất thì phần mềm báo là số TK bị xóa boi nguoi dùng khác là sao hả cô ?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 53 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Thanh Hoa  21:03 - Mar 20, 2021

bạn đã xoá tk nào k? Hay bạn có dùng máy trạm - chủ với ai k? baó vậy có nghĩa là tk bạn vừa dùng đã bị xoá

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội