Ngô Hà Như
Ngô Hà Như
Thảo luận 12 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 433 lượt xem

https//drivegooglecom/file/d/1uHUEU6rbV2HZPCQ3_Mdp_eaTVU0S8r_/view?usp=sharingem gửi link

https://drive.google.com/file/d/1uHUEU6rbV2HZ-PCQ3_Mdp_eaTVU0S8r_/view?usp=sharing


em gửi link bài: Nhờ thầy chỉ giúp cách lọc thời gian theo tuần và tháng cho tất cả page với ah ( e đã thực hiện nhưng chạy không đúng).
Thảo luận 12 câu trả lời
Lượt xem 433 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Ngô Hà Như 16:03 - Mar 21, 2021

Đầu tiên mình sắp xếp lại Data Model cho bạn dễ nhìn 

Bạn nhìn vào Data Model, tất cả các dữ liệu đều kết nối về bảng "nhan_vien_db", nên nếu muốn 1 filter chung, thì cần ở bảng dữ liệu này, còn lại thì bạn kéo filter về tháng ở trường date của bảng "doanh thu" chẳng hạn, sẽ chỉ áp dụng đc filter đó cho các đồ thị sử dụng dữ liệu của chỉ bảng "doanh thu".

Vỗ tay vỗ tay
Ngô Hà Như 21:03 - Mar 21, 2021

nghĩa là bảng nhan_vien_db của em phải có trường ngày tháng năm mới filter cho tất cả đúng không ah?

Vỗ tay vỗ tay
Ngô Hà Như 08:03 - Mar 22, 2021

em thêm trường date trong bảng nhan_vien_db. và filter cả page. e thấy phần lọc của các biểu điều theo thời gian đó rồi nhưng chỉ có 2 biểu đồ đúng số liệu còn các biểu khác sai số liệu

Vỗ tay vỗ tay
Ngô Hà Như 08:03 - Mar 22, 2021

https://drive.google.com/file/d/1dPJd...

Nhờ thầy xem lại giúp, hướng dẫn cách lọc

Vỗ tay vỗ tay
Ngô Hà Như 07:03 - Mar 24, 2021

thầy xem giúp em. thấy thầy like mà k nói gì hix. e lọc số liệu k đúng

Vỗ tay vỗ tay
Ngô Hà Như 15:03 - Mar 25, 2021

Hi, hôm trước xem dữ liệu của bạn, phúc tạp quá - nên chưa xem kỹ được. Dữ liệu đang có quá nhiều Data Table, thông thường trong 1 model mình chỉ gặp có khoảng 2-3 data table, nhưng của bạn hiện đang có 9 bảng data, mà chỉ có 1 bảng lookup, nên luồng relationship quá phức tạp

Vỗ tay vỗ tay
Ngô Hà Như 15:03 - Mar 25, 2021

Hiện không lọc được là do relationship chưa đúng. 

Bạn đang sử dụng trường Date ở "nhan_vien_db", nhưng relationship tới các bảng khác chủ yếu là Ten_KV. Nó sẽ là: chọn 1 khoảng thời gian trong date ở "nhanviendb", từ khoảng thời gian đó nó xác định đc các Ten_KV, rồi tìm đúng các Ten_KV ở các bảng khác như Doanh thu, Tỷ lệ Hủy, nhưng Ten_KV ở các bảng Doanh thu, tỷ lệ hủy tồn tại ở mọi thời gian, nên bộ lọc ở các bảng đó chưa đúng

Vỗ tay vỗ tay
Ngô Hà Như 15:03 - Mar 25, 2021

Case của bạn mình đã gặp, là do cần các kiểu Relationship khác nhau, mà Power BI chỉ active được 1 relationship giữa 2 bảng. Ví dụ, để các biểu đồ dưới đây cùng filter đúng, phải dùng các trường date làm relationship 

Nhưng để các biểu đồ dưới đây hoạt động, thì lại cần relationship là Ten_KV

Vỗ tay vỗ tay
Ngô Hà Như 15:03 - Mar 25, 2021
Để mình xem kỹ hơn và tư vấn cho bạn cấu trúc lại dữ liệu nhé, mình sẽ tìm hiểu trong 1-2 ngày tới
Vỗ tay vỗ tay
Ngô Hà Như 20:03 - Mar 25, 2021

Dạ cảm ơn thầy. E cũng đang thấy khó quá mà chưa biết cách giải quyết. Nhờ thầy chỉ dẫn vì e cũng đang cần để phân tích dữ liệu này ah

Vỗ tay vỗ tay
Ngô Hà Như 19:03 - Mar 28, 2021

Thầy xem giúp e với ah

Vỗ tay vỗ tay
Ngô Hà Như 05:03 - Mar 29, 2021

Hi, sau khi review lại, vấn đề cốt lõi là các dữ liệu của bạn có 2 trường relationship mới đúng - vừa là trường Date, vừa là trường Ten_KV. 

Ví dụ bảng Doanhthu mà chỉ kết nối tới Nhanvien_db qua trường Ten_KV, khi đó sẽ ko filter đc theo Date và ngược lại. 

Ở đây, chúng ta có thể dùng tính năng Merge Column, Merge cột Date và Ten_KV lại để tạo ra 1 trường mới, rồi dùng trường đó làm Relationship, thì sẽ mới đúng về Relationship, nhưng không filter được theo trường riêng lẻ (Date hoặc Ten_KV) mà chỉ Filter theo trường Merge - có thể filter đc Ten_KV nhưng rất khó để filter theo khoảng ngày.

Phương án đơn giản nhất, bạn tìm cách xuất dữ liệu trong 1 bảng luôn, vì bản chất tất cả dữ liệu đều biểu diễn theo Date và Tên KV, cấu trúc bảng sẽ kiểu:

Như thế mới tối ưu và tạo Báo cáo PBI sẽ rất dễ dàng. 

Còn nếu chỉ xuất được các dữ liệu như thế này, thì mình nghĩ bạn nên làm Báo cáo cố định theo tháng, và sử dụng Filter theo Ten_KV thôi. Hoặc, làm các trang báo cáo riêng lẻ, các phần visual nào mà sử dụng filter Date ở 1 trang, sử dụng Filter Ten_KV ở 1 trang. 

Như vậy, vấn đề không phải là cách dùng Power BI, mà ở dữ liệu đầu vào, bị vi phạm 2 nguyên tắc: 

1. Filter, Relationship 2 chiều: 

2. Dữ liệu bị bóc tách thành nhiều dữ liệu con. 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội