Trần Văn Hữu
Trần Văn Hữu
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 93 lượt xem

trong ng thức hàm all như này bị lỗi gì ạ

Thầy cho em hỏi trong công thức hàm all như này bị lỗi gì ạ


Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 93 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Văn Hữu 14:03 - Mar 25, 2021

Trong 1 số trường hợp thì Query chỉ cần vào tên cột luôn, ko cần chọn bảng trước 

Bạn sửa thành: = Calculate(Doanh thu, All(Product[Phanloai]))

Vỗ tay vỗ tay
Trần Văn Hữu 09:03 - Mar 26, 2021

Em cảm ơn thầy, em lại viết theo cú pháp của hàm all nên mới như thế

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội