Hoàng Anh 
Hoàng Anh 
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 60 lượt xem

Làm t hế nào để ScoreCard hiện được tỉ lệ % tăng giảm như trong template

Làm t hế nào để ScoreCard hiện được tỉ lệ % tăng giảm như trong template của GG vậy ạ ? 


Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 60 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Anh  14:03 - Mar 25, 2021

Bạn chọn dạng Scorecard này nhé

Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Anh  14:03 - Mar 25, 2021

Ngoài ra, phải thiết lập phần so sánh nữa: 

Vỗ tay vỗ tay
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội