Hiệp Đặng
Hiệp Đặng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 375 lượt xem

1 câu lệnh chỉ dùng where 1 lần thôi ạVd như select* from saleswhere month=5 where

Cho em hỏi 1 câu lệnh chỉ dùng where 1 lần thôi ạ

Vd: như select* from sales

where month=5 

where month=9

Câu where thứ 2 dùng không được đúng k ạ

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 375 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hiệp Đặng 11:03 - Mar 26, 2021

Mình sẽ dùng các toán tử như AND< OR để kết hợp nhiều điều kiện where nha bạn

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội