Phương Lan Trần
Phương Lan Trần
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 92 lượt xem

e muốn ứng dụng hàm DAY (tìm ngày) bằng cách dùng For sao ko dc vậy báo là

thầy ơi, e muốn ứng dụng hàm DAY (tìm ngày) bằng cách dùng For, sao ko dc vậy, báo là object is not supported by this method, sửa giùm e với ạ

Dim dc As Long

Dim i As Long

dc = Range("d" & Rows.Count).End(xlUp).Row

Range("E" & i).Value = Application.WorksheetFunction.Day(Range("D4:D" & dc))

=> lỗi :(


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 92 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phương Lan Trần 09:03 - Mar 29, 2021

Chào bạn hàm day sử dụng tỏng cell bạn cần làm cú pháp như sau 

dim dc as long , i as long
dc = sheetname.range("D"& rows.count).end(xlup).row
for i = 4 to dc
  range("E"&i).value = application.worksheetfunction.day(range("D"&i))
next i
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội