Hằng Nguyễn
Hằng Nguyễn
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 423 lượt xem

Xuất ra file PDF hàng loạt các phiếu in mình có hướng dẫn ko

Xuất ra file PDF hàng loạt các phiếu in mình có hướng dẫn ko thầy

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 423 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hằng Nguyễn 13:03 - Mar 30, 2021

chào bạn phần này bạn có thể tham khảo thêm phần khoá exg06 sẽ có phần tạo addin in hàng loạt: https://gitiho.com/khoa-hoc/tin-hoc-v...

Vỗ tay vỗ tay
Hằng Nguyễn 13:03 - Mar 30, 2021

khóa này là học xong VBA mới học đc phải ko thầy

Vỗ tay vỗ tay
Hằng Nguyễn 14:03 - Mar 30, 2021

chào bạn đúng rồi bạn trong khoá học có phần tạo ra addins in hàng loạt luôn đó

Vỗ tay vỗ tay
Hằng Nguyễn 13:05 - May 13, 2022

mình ấn nút để in chỉ in được 1 phiếu lương (mình test thử là tháng 1 chỉ có 2 dòng, các dòng khác xóa đi) nhưng chỉ in ra duy nhất 1 phiếu lương của người đầu tiên thôi.

Sub phieuluong_noidung()

Dim dongbd As Long

Dim dongkt As Long

dongbd = Sheets("phieuluong").Range("I9").Value

dongkt = Sheets("phieuluong").Range("I10").Value

Dim i As Long

For i = dongbd To dongkt

    Sheets("phieuluong").Range("F6").Value = Sheets("data_tienluong").Range("e" & i).Value

     Sheets("phieuluong").PrintOut

Next i

End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Hằng Nguyễn 15:05 - May 13, 2022

chào bạn do dòng bt bạn là 6 và dòng kt là 7 nên nó chỉ chạy dc có 1 vòng thôi bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội