Đào Thị Hằng 
Đào Thị Hằng 
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 84 lượt xem

Trường hợp mình nhập vào NKC là hóa đơn thì mình ghi dòng trên là tiền

.Trường hợp mình nhập vào NKC là hóa đơn thì mình ghi dòng trên là tiền hàng ,dòng dưới là tiền thuế.Nhưng ở phần số hiệu chứng từ mình phải đánh 2 dòng ah cô

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 84 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đào Thị Hằng  16:04 - Apr 09, 2021

vẫn cùng số hiệu chứng từ thì mình ghi  số hiệu giống nhau bạn nhé

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông