Trần Trường Hạnh
Trần Trường Hạnh
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 224 lượt xem

sao line trong sparkline của em bị mờ

thầy ơi, sao line trong sparkline của em bị mờ

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 224 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Trường Hạnh 16:04 - Apr 09, 2021

Chào bạn bạn đang sử dụng phiên bản office nào?

Vỗ tay vỗ tay
Trần Trường Hạnh 16:04 - Apr 09, 2021

office 365 ah, mở 1 file mới thì lại dc, file cũ này chắc phiên bản cũ, làm sao để update cho file cũ hiện "line" ah?

Vỗ tay vỗ tay
Trần Trường Hạnh 17:04 - Apr 09, 2021

Chào bạn gitiho có kiểu tra thì line vẫn bình thường bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông