Bùi Thị Hà Thu
Bùi Thị Hà Thu
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 99 lượt xem

khi tôi sử dụng hàm offset =offset(DSNV$A$300counta(DSNV$A$3$A$59)) đúng như

Xin hỏi thầy, khi tôi sử dụng hàm offset, =offset(DSNV!$A$3,0,0,counta(DSNV!$A$3:$A$59)) đúng như hướng dẫn nhưng vẫn báo lỗi. 

There's a problem with this formula

Not trying to type a formula

Tôi đang dùng bản excel 2016

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 99 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Bùi Thị Hà Thu 17:04 - Apr 19, 2021

Tôi đã làm được rồi ạ, phải dùng ; chứ không phải dấu , 

Vỗ tay vỗ tay
Bùi Thị Hà Thu 11:04 - Apr 22, 2021

Xin hỏi thầy, khi tôi sử dụng hàm match theo hương dẫn, nhưng khi ra kết quả lại không về kq theo yêu cầu số cột mà kq lại ra ngay thang năm giống như phần bên cạnh, tôi không hiểu ô tôi làm bị mặc định cái gì mà không thể sử dụng hàm match được.

Vỗ tay vỗ tay
Bùi Thị Hà Thu 11:04 - Apr 22, 2021

Tôi đã tìm ra lỗi do trong bảng tiêu đề có lỗi trộn ô.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội