Nguyễn Thuỳ Dương
Nguyễn Thuỳ Dương
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 149 lượt xem

em muốn xuất 1 sheet trong file ra 1 file excel mới có tên và theo đường dẫn

Thầy ơi em muốn xuất 1 sheet trong file ra 1 file excel mới  có tên và theo đường dẫn, sử dụng code sau báo lỗi. Thầy xem giúp em lỗi ở đâu với ạ 

Sub xuatFile()

' Xuat File sau khi da an cac hang trong

Dim i As Integer

Rows("18:210").EntireRow.Hidden = False

For i = 18 To 210
If ActiveSheet.Cells(i, 4).Value = "" Then
ActiveSheet.Cells(i, 4).EntireRow.Hidden = True
End If
Next i

ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=51, Filename:=Range("O2").Value & "" & Range("O1").Value

Báo lỗi ở dòng cuối ạ, với trong sheet đấy có chứa macro nhưng sau cùng em sẽ chuyển hết và giá trị thì nên để lệnh là lưu theo file XLSX hay XLSM ạ?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 149 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thuỳ Dương 09:04 - Apr 24, 2021

Chào bạn bạn có thể đẩy file nên cho gitiho được không?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông