Nguyễn Nam Tước
Nguyễn Nam Tước
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 93 lượt xem

nếu khối lượng trong bảng báo cáo chỉ có cột cho ngày báo cáo và

Thầy cho hỏi, nếu khối lượng trong bảng báo cáo chỉ có cột cho ngày báo cáo và cột cho khối lượng lũy tiến tính đến ngày trước ngày báo cáo thì phải làm như thế nào?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 93 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nam Tước 20:04 - Apr 25, 2021

Chào bạn cần bạn có thể mô tả rõ hơn bằng hình ảnh hay file không?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội