Phạm Thu Hà
Phạm Thu Hà
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 306 lượt xem

trong cấu trúc hàm sumproduct dấu phân cách giữa các mảng dữ liệu là dấu

Thầy cho em hỏi trong cấu trúc hàm sumproduct, dấu phân cách giữa các mảng dữ liệu là dấu ",/;" hay dấu "*"


Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 306 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thu Hà 18:04 - Apr 28, 2021

Chào Hà, trong cấu trúc hàm Sumproduct, mỗi điều kiện được viết trong dấu ngoặc đơn, liên kết với nhau bởi dấu *.

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thu Hà 09:04 - Apr 29, 2021

Chào bạn, phân cách công thức trong sumporduct đều dùng dấu * hoặc dấu + để làm điều kiện and hoặc or nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội