Nguyễn Ngọc Lễ
Nguyễn Ngọc Lễ
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 82 lượt xem

Làm thế nào để chọn dữ liệu trong một danh sách cho trước nhưng

Thầy cho hỏi: Làm thế nào để chọn dữ liệu trong một danh sách cho trước nhưng  sau khi đã chọn thì ô khác không còn dữ liệu đó để chọn nữa hay nói cách khác mỗi tên trong danh sách chỉ được chọn 1 lần mà thôi? Ví dụ danh sách các lớp học. Ví dụ trong trường hợp phân công giáo viên chủ nhiệm lớp. Cảm ơn thầy.

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 82 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Ngọc Lễ 09:04 - Apr 29, 2021

Nghĩa là danh sách phụ thuộc vào nhau đúng không bạn?

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Ngọc Lễ 12:04 - Apr 29, 2021

Vâng ạ. Mỗi lựa chọn trong danh sách chỉ 1 lần thôi.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Ngọc Lễ 13:04 - Apr 29, 2021

Chào bạn, bạn xem file sau nhé:

https://drive.google.com/file/d/1VRX_...

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Ngọc Lễ 21:05 - May 03, 2021

File gởi kèm bị lỗi thầy ạ.

Ý em muốn hỏi như thế này: Ví dụ em lập danh sách phân công GVCN lớp, trường có 10 lớp 5 (từ 5A1 đến 5A10). Khi dùng chức năng data validation, danh sách lớp trong list là 10 lớp, GV thứ 1 đã phân công chủ nhiệm một lớp (chằng hạn 5A3) thì khi chọn lớp để phân công cho GV thứ 2 sẽ không xuất hiện lớp 5A3 trong list chọn (vì lớp 5A3 đã phân công cho GV thứ 1 rồi)... tương tự cho các GV còn lại. 

Cảm ơn thầy!

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Ngọc Lễ 11:05 - May 04, 2021

Chào bạn bạn có thể đẩy dữ liệu file của bạn lên và mong muốn kết quả bằng hình ảnh không?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội