Phạm Thúy Quỳnh
Phạm Thúy Quỳnh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 183 lượt xem

ng thức tính tổng số tiền ở ô D47 của em sai ở đâu mà kết quả báo

công thức tính tổng số tiền ở ô D47 của em sai ở đâu mà kết quả báo lỗi #VALUE ạ?


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 183 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thúy Quỳnh 09:04 - Apr 29, 2021

Chào bạn ở đây là sử dụng hàm product nhé. còn nếu tính tổng bạn cần làm như sau:

=Sumproduct((A41:A46 = "Hoa")*(C41:C46)*(D41:D46))
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội