Hoàng Lộc
Hoàng Lộc
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 73 lượt xem

Tháng lẻ ngày lẻ là sao vậy

Thầy ơi
Tháng lẻ, ngày lẻ là sao vậy thầy


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 73 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Lộc 08:05 - May 10, 2021

Chào bạn tháng lẻ ví dụ từ 01/01/2020 > 02/02/2021 thì tháng lẻ ở đây là 1 và ngày lẻ là 1 phần ngày lẻ hay tháng lẻ excel tự tính dựa vào ngày bắt đầu hoặc kết thúc dựa vào tham số truyền vào.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội