Hoàng Văn Tài
Hoàng Văn Tài
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 76 lượt xem

là Trong phần bài tập thực hành lập trình sự kiện trong file bài giảng có

thầy cho e hỏi là: Trong phần bài tập thực hành lập trình sự kiện trong file bài giảng, có yêu cầu 1 là Lập trình sự kiện trong Sheet Data với sự kiện Double Click, nhưng e chỉ thấy có sự kiện BeforeDoubleClick trong VBA thôi, thì có phải 2 cái là 1 phải không ah?


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 76 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Văn Tài 08:05 - May 11, 2021

Chào bạn, đúng rồi nhé, code mẫu sẽ như sau

Option Explicit
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    //code
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội