Nguyễn hoàng khánh anh
Nguyễn hoàng khánh anh
Thảo luận 34 thảo luận
Vỗ tay 1 vỗ tay
Lượt xem 521 lượt xem

Sao mình cũng đặt ng thức cho loại ngày như vậy mà chọn tháng 4 thì ngày

Sao mình cũng đặt công thức cho loại ngày như vậy mà chọn tháng 4, thì ngày 30/4 ko hiện ra là ngày lễ “3”. Ko bit mình đã đặt sai công thức chỗ nào nữa

Thảo luận 34 câu trả lời
Lượt xem 521 lượt xem
Vỗ tay 1 vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 23:05 - May 10, 2021

Mà lại hiện lên là ngày thường “1”

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 08:05 - May 11, 2021

Bạn có thể gửi kèm file hoặc hình ảnh công thức bạn làm không? Mình ko rõ vị trí ô Ngày 30/4 của bạn tạo ra như thế nào, là số 30 hay bằng hàm DATE?

Ngoài ra danh sách ngày nghỉ lễ khi dùng hàm COUNTIF bạn có cố định lại không?

Có rất nhiều trường hợp có thể xảy ra khiến kết quả không đúng, nên mình cần xem cụ thể thì mới trả lời chính xác được.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 08:05 - May 11, 2021
Chào bạn bạn có thể chụp công thức của bạn lên giúp gitiho được không
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 11:05 - May 15, 2021

Em cũng bị như vậy nhưng sau khi cố định Danh sách nghỉ lễ trong hàm countif thì công thức đã được đúng ạ
Tks ad

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 11:05 - May 15, 2021

Chào bạn bạn có thể chụp công thức lên giúp gitiho không?

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 20:05 - May 15, 2021

=IF(H4="";"";IF(COUNTIF($BD$5:$BD$20;H4)>0;3;IF('BẢNG CHẤM CÔNG'!H5="CN";2;1)))
CT của mình sau khi cố định vùng trong hàm countif thì trả kết quả đúng giá trị 

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 09:05 - May 17, 2021

Chào bạn bạn áp dụng cho nhiều vùng nên phải cố định vùng để khi kéo dữ liệu không bị đổi nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 20:05 - May 20, 2021
=IF(F14="","",IF(COUNTIF(DS_NghỉLe,F14)>0,3,IF(F15="CN",2,1)))
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 08:05 - May 21, 2021

Chào bạn bạn đang thắc mắc gì với công thức này vậy?

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 08:05 - May 21, 2021

Chọn tháng 4, ngày 30/4 là 1 ạ, ko là 3 ngày lễ ạ.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 09:05 - May 21, 2021

Bạn kiểm tra lại xem ngày nghỉ lễ trong vùng DS_NghiLe là ngày 30/4 của năm nào nhé. Còn trong bảng chấm công là ngày 30/4 năm nào. Vì nhiều trường hợp không để ý năm nên thời gian không giống nhau, dẫn tới ra kết quả không phải ngày lễ.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 15:06 - Jun 14, 2021


Ngày 30/4 hiện là số 1 ngày thường bạn ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 15:06 - Jun 14, 2021

Chào bạn bạn COUNTIFS() để đếm chưa?

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 16:06 - Jun 14, 2021

Mình đặt rồi bạn ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 16:06 - Jun 14, 2021
Chào bạn bạn đẩy file lên giúp gitiho được không?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 16:06 - Jun 14, 2021
hướng dẫn giúp mình cách đây file lên với

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 16:06 - Jun 14, 2021

Chào bạn, bạn đọc bài này nhé

https://gitiho.com/blog/huong-dan-upl...

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 16:06 - Jun 14, 2021
Nguyễn hoàng khánh anh 16:06 - Jun 14, 2021

Chào bạn bạn cho githio xin quyền truy cập nhé

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 09:06 - Jun 15, 2021
Nguyễn hoàng khánh anh 09:06 - Jun 15, 2021

Chào bạn bạn chia sẻ như sau nhé


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 10:06 - Jun 15, 2021
Nguyễn hoàng khánh anh 10:06 - Jun 15, 2021

Chào bạn gitiho kiểm tra vẫn bt bạn nhé.


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 11:06 - Jun 15, 2021

ở phần thiết lập bạn hướng dẫn giúp mình đặt công thức nhé! khi đặt đến bắt đầu today () và lấy dữ liệu ô A5

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 11:06 - Jun 15, 2021

Chào bạn ý bạn đang nói phần #ERROR của bạn trong file đúng không? bạn muốn lấy số ngày công trong tháng

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 11:06 - Jun 15, 2021

ĐÚNG BẠN Ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 11:06 - Jun 15, 2021
Nguyễn hoàng khánh anh 11:06 - Jun 15, 2021
mình làm toàn bộ trên file này nhé! Nên khi mình hỏi phần nào lỗi bạn lấy file này xem giúp mình nhé!
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 11:06 - Jun 15, 2021

Chào bạn, với phần ngày công ở đây bạn cần chia ra ngày bắt đầu, ngày kết thúc sẽ dễ hơn và dùng hàm NETWORKDAYS.INTL

Bạn áp dụng công thức sau, ở đây mình lấy là năm hiện tại và công chuẩn trừ đi ngày CN

bạn có thể tham khảo công thức tại đây

https://gitiho.com/blog/dem-so-ngay-l...

=NETWORKDAYS.INTL(DATE(YEAR(TODAY()),$A5,1),EOMONTH(DATE(YEAR(TODAY()),$A5,1),0),"0000001")
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 12:06 - Jun 15, 2021

Mình nhập nhưng vẫn bị lỗi bạn ạk


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 13:06 - Jun 15, 2021

Chào bạn, bạn áp dụng trên google sheets thì phân cách công thức là ; thay vì , nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 13:06 - Jun 15, 2021

mình không chọn được danh sách nghỉ lễ vào thiết lập ngày công bạn ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 13:06 - Jun 15, 2021

Chào bạn bạn đặt vùng ngày nghỉ lễ là một name rồi tham số cuối của hàm NETWORKDAYS.INTL là tham số đó


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn hoàng khánh anh 14:06 - Jun 15, 2021

phần tạo bảng data_nhansu bên bạn dạy mục nào nhỉ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội