Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Trường Giang
Thảo luận 13 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 198 lượt xem

em cần tạo 1 dòng tổng cộng bên dưới sổ mỗi lần chèn thêm dòng vào sẽ

em cần tạo 1 dòng tổng cộng bên dưới sổ mỗi lần chèn thêm dòng vào sẽ được chèn vào dòng tổng cộng bên dườiThảo luận 13 câu trả lời
Lượt xem 198 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trường Giang 09:05 - May 12, 2021
Nguyễn Trường Giang 09:05 - May 12, 2021

Chào bạn phương pháp đơn giản nhất là bạn xoá toàn bộ dữ liệu đi rồi sau khi thêm dòng tổng cộng bạn dùng code format lại định dạng và thêm những thứ cần vào bên trong.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trường Giang 09:07 - Jul 22, 2021

e không làm được thầy có thể nói rõ hơn được không ạ

thầy xem file này giúp e đc k (sheet so)

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trường Giang 09:07 - Jul 22, 2021
Nguyễn Trường Giang 10:07 - Jul 22, 2021

Chào bạn bạn cho gitiho xin quyền truy cập nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trường Giang 08:07 - Jul 27, 2021
Nguyễn Trường Giang 10:07 - Jul 27, 2021

Chào bạn phần này gitiho sẽ làm 1 video để thêm dòng tổng cộng nhé. phần này viết nó hơi lâu

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trường Giang 20:07 - Jul 27, 2021

ok. vậy nhờ thầy ạ, khi nào có e cám ơn thầy ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trường Giang 08:07 - Jul 28, 2021

Chào bạn gitiho sẽ cố gắng quay trong thời gian sớm nhất.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trường Giang 21:08 - Aug 04, 2021

thầy ơi nd hôm trước e hoi thấy có kết quả chưa ạ. có thể chia sẽ cho e xin đoaạn code đó dc k ạ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trường Giang 09:08 - Aug 05, 2021

Để tự động thêm dòng tổng cộng ở bên dưới bạn có thể làm như sau (giả sử chữ tổng cộng đặt tại cột B, vùng tính tổng từ dòng 3 tới dòng cuối):

Sub DongTongCong()
Dim DongCuoi As Long
DongCuoi = Sheet1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("B" & DongCuoi + 1).Value = Range("Z1")    'tại ô Z1 viết chữ Tổng cộng là tiếng việt có dấu
Range("C" & DongCuoi + 1).formula = "=SUM(C3:C" & DongCuoi & ")"    'Công thức tính tổng cho cột C
End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trường Giang 10:08 - Aug 05, 2021

ok cam on thay

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trường Giang 14:08 - Aug 05, 2021

Thường các câu hỏi về code bạn có thể gửi kèm file hoặc hình ảnh mô tả vấn đề sẽ rõ ràng hơn, như thế việc hướng dẫn cũng sẽ nhanh và chính xác hơn.

Chúc bạn học tốt cùng Gitiho!

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội