Nguyễn Hữu Tân
Nguyễn Hữu Tân
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 146 lượt xem

2 Tạo 1 Sub mới làDinhDang_TongHop trong đóGọi lần lượt 4macro đã thu được

2. Tạo 1 Sub mới là
DinhDang_TongHop
, trong đóGọi lần lượt 4
macro đã thu đ
ược từ
yêu cầu 1

=> Ad ơi mình không hiểu ý của câu hỏi này. Tạo Sub là tạo gì vậy ạ, nằm trong mục nào của Chương 2 để mình xem lại.

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 146 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hữu Tân 08:05 - May 14, 2021

Chào bạn sub có dạng như sau

Sub DinhDang_Tonghop
 call macro1
 call macro2
 call macro3
 call macro4
end sub
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội