Chí Thanh
Chí Thanh
Thảo luận 8 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 88 lượt xem

ngoài link các sheet lại với nhau theo hướng dẫn của thì làm sao để

Thầy cho em hỏi ngoài link các sheet lại với nhau theo hướng dẫn của thầy, thì làm sao để link từng nội dung trong mỗi sheet lại với nhau?

Cụ thể Ví dụ ở file 4358-tai-lieu-vbag01.xlsm, khi bấm vào "Tổng quan về VBA", sẽ mở ra sheet1 chi tiết nội dung của bài học Tổng quan về VBA bao gồm 4 phần: 1. Cách mở cửa sổ VBA. 2. Thay đổi giao diện. 3. Thay đổi font chữ. 4. Chia màn hình làm việc. 

Và khi click vào mục 1. Cách mở cửa sổ VBA bên tay trái thì sẽ link vào nội dung chi tiết bên tay phải của phần nội dung chi tiết của cách ở cửa sổ VBA.

Thảo luận 8 câu trả lời
Lượt xem 88 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Chí Thanh 10:05 - May 14, 2021

Chào bạn bạn cần ẩn hiện nội dung bạn ấn atl+F11 sẽ thấy code nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Chí Thanh 10:05 - May 14, 2021

"Sub Link_01_TongQuanVBA()

    Application.ScreenUpdating = False

        With Sheet_01

            .Visible = xlSheetVisible

            .Select

        End With

        Call Bai01_Muc01

    Application.ScreenUpdating = True

End Sub"

Là những code này đó phải ko thầy?

Nhưng code "call  Call Bai01_Muc01" tìm ở đâu?

Vỗ tay vỗ tay
Chí Thanh 11:05 - May 14, 2021
Và nhờ thầy giải thích giúp ý nghĩa của code trên giúp em với?
Vỗ tay vỗ tay
Chí Thanh 11:05 - May 14, 2021

Chào bạn lệnh call Bai01_Muc01 là gọi sub có tên là Bai01_muc01 nhé, bạn kích vào Bai01_muc01 chọn như hình


Vỗ tay vỗ tay
Chí Thanh 17:05 - May 26, 2021

Nhờ thầy giải thích giúp ý nghĩa của đoạn code:

"Sub Muc(ByVal bd As Integer, ByVal KT As Integer, ByVal vBD As Integer, ByVal vKT As Integer)

   Application.ScreenUpdating = False

       With ActiveSheet

           .Range("A" & bd & ":A" & KT).EntireRow.Hidden = True

           .Range("A" & vBD & ":A" & vKT).EntireRow.Hidden = False

           .Cells(vBD, 2).Select

       End With

   Application.ScreenUpdating = True

End Sub"

và đoạn: "Sub Bai01_Muc01()

    Call Muc(3, 102, 3, 28)

End Sub"

Cảm ơn thầy. 

Vỗ tay vỗ tay
Chí Thanh 17:05 - May 26, 2021

Chào bạn phần này là tạo ra 1 sub truyền dữ liệu vào bạn nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Chí Thanh 08:05 - May 27, 2021

Thấy có thể hướng dẫn em cách truyền dữ liệu vào và hiểu ý nghĩa của code này ko ạ?

Vỗ tay vỗ tay
Chí Thanh 09:05 - May 27, 2021

Chào bạn đó là 1 dạng code chung khi cần sẽ gọi để không phải viết lại lần 2 hay còn gọi là dạng function bạn có thể tham dự khoá học sau để hiểu rõ hơn về dạng function

https://gitiho.com/khoa-hoc/tin-hoc-v...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội