Trần Thế Hùng
Trần Thế Hùng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 222 lượt xem

em thực hiện câu 6WITH avg_InCome AS (SELECT GeographyKey AVG(YearlyIncome) AS avg_of_income

Thầy cho em hỏi. em thực hiện câu 6:

WITH avg_InCome AS (SELECT GeographyKey, AVG(YearlyIncome) AS avg_of_income

FROM dbo.Customer_Info

GROUP BY GeographyKey)


SELECT * FROM avg_InCome LEFT JOIN dbo.Geographic ON Geographic.GeographyKey = avg_InCome.GeographyKey

nhưng cứ báo lỗi:

em đang dùng Microsoft SQL 2014

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 222 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thế Hùng 17:07 - Jul 12, 2021

Không biết anh đã chạy lại được phần query này chưa ạ? Như trên đoạn copy ở trên thì em thấy cần để phần select cùng căn lề với câu lệnh With là được nhé ạ.


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội