Thái Gia Minh
Thái Gia Minh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 72 lượt xem

nếu Excel của em k có dòng Hex đổi mã màu thì phải làm sao ah?

nếu Excel của em k có dòng Hex đổi mã màu thì phải làm sao ah?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 72 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Thái Gia Minh 08:05 - May 27, 2021

Chào bạn, bạn đổi bằng mã RGB nhé.

Vỗ tay vỗ tay
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội