Vũ Thị Ngọc Yến
Vũ Thị Ngọc Yến
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 326 lượt xem

=SUMIFS($D$3$D$23 $C$3$C$23$F6 $A$3$A$23G$5 $B$3$B$23">="&DATE(2021$G$21)

=SUMIFS($D$3:$D$23,

                 $C$3:$C$23,$F6,

                 $A$3:$A$23,G$5,

                 $B$3:$B$23,">="&DATE(2021,$G$2,1),

                 $B$3:$B$23,"<="&DATE(2021,$G$2+1,0))

=SUMIFS($D$3:$D$23, $C$3:$C$23,$F$6, $A$3:$A$23, $G$5, $B$3:$B$23,">="&DATE(2021,$G$2,1), $B$3:$B$23,"<="&DATE(2021,$G$2+1,0))

Một bên là hàm của AD một bên là hàm mình tự nhập sao khi mình Enter thì hàm mình nhập cho kết quả bằng 0 kéo xuống các hàng khác cũng bằng không hết a. Ad giải thích giúp mình với 

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 326 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vũ Thị Ngọc Yến 10:05 - May 31, 2021

Do cách bạn cố định tọa độ các điều kiện:

- Điều kiện ở cột F, bắt đầu từ F6: chỉ cố định cột, không cố định dòng: $F$6 => $F6

- Điều kiện ở dòng 5, bắt đầu từ G5: chỉ cố định dòng, không cố định cột: $G$5 => G$5

Khi đó bạn kéo công thức xuống dưới, sang phải mới chính xác được. Bạn chú ý phần cố định tọa độ điều kiện trong hàm SUMIFS nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Vũ Thị Ngọc Yến 21:06 - Jun 06, 2021

Mình cảm ơn ad, híc chắc lúc đó nhìn hoa mắt k ra, giờ nhin lại mới thấy khác biệt ạ hihi 

Vỗ tay vỗ tay
Vũ Thị Ngọc Yến 09:06 - Jun 07, 2021

Chúc bạn học tốt cùng Gitiho!

Vỗ tay vỗ tay
Vũ Thị Ngọc Yến 11:06 - Jun 07, 2021

Trong lúc viết công thức để tránh hoa mắt bạn nên đặt name range

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội