Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 214 lượt xem

ạ ng ty dịch vụ cho thuê Văn phòng1 ng ty em có rất nhiều khoản Khách

Cô cho em hỏi ạ! 

Công ty em làm dịch vụ cho thuê Văn phòng

1. Công ty em có rất nhiều khoản Khách hàng thanh toán trước Có 131, treo rất lâu từ những năm trước. Bây giờ em xử lý đưa vào N131/CTK 711 được không cô? Có phải làm biên bản xử lý nợ hay bị đóng thuế TNDN 22% của khoản treo trên 711 không cô?

2. Công nợ không đòi được treo bên N131. Em xử lý tương tự đưa qua N642/C131 được không? Em làm như vậy thì chi phí của những khoản này có bị loại khi tính thuế TNDN không cô?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 214 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Loan 05:06 - Jun 02, 2021

1, công nợ phải thu của khách trả tiền trc nó là doanh thu, có thể do ktoan trc không cấn đối việc thu tiền và xuất hóa đơn trả khách dẫn đến treo trên đó, giờ bạn xuất doanh thu trả khách đó theo hồ sơ hoặc cho vào dthu khác (711) đều dc. Hiển nhiên cho  vào doanh thu nào thì cũng phải ktra hồ sơ cần gì bổ sung cho đầy đủ và sau kê khai tính thuế mà bạn, tncn hiện tại là 20%

2. công nợ k đòi dc nó k phải cp quản lý, mà nếu bạn có lập dự phòng phải thu khó đòi  mới dc đưa vào cp và đưa vào 632 cơ, nên bạn muốn đưa các khoản công nợ  đòi dc bù vào cp thì bạn lập dự phòng, hết thời gian dự phòng chưa đòi dc bạn hạch toán dự phòng đó vào cp giá vốn

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội