Nguyễn Thành Long
Nguyễn Thành Long
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 318 lượt xem

autoc2007 k vẽ được cung tròn như nói cần hỗ trợ

autocad2007 k vẽ được cung tròn như thầy nói . cần hỗ trợ thầy

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 318 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thành Long 15:06 - Jun 03, 2021

CAD 2007 vẫn vẽ lệnh A được ra cung tròn em, nhưng không giữ Ctrl để đảo chiều được thôi vì từ 2021 trở lên mới có em nhé

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thành Long 16:06 - Jun 03, 2021

vậy muốn vẽ được cung tròn như hình vẽ thì phải vẽ nguyên hình tròn xong dùng lênh trip để xóa những phần k cần thiết hay sao thầy

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội