Lê Thanh Trà
Lê Thanh Trà
Thảo luận 13 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 110 lượt xem

Làm thế nào để bảng dữ liệu của em bao gồm 28 t (sp) và 5 dòng (sl) chuyển

Làm thế nào để bảng dữ liệu của em bao gồm 28 côt (sp) và 5 dòng (sl). chuyển thành 02 cột (sp) và (sl) thôi ạ. khi làm thủ công thì em copy từng dòng và paste Transpose khá lâu nên em viết code dưới, nhưng khi chạy thì dữ liệu chỉ hiển thị lần paste cuối cùng chứ không theo ý muốn ạ. Nhờ thầy kiểm tra giúp

Sub FILEKD_COPY_SOLUONG_NGANG_THANH_DOC()

'

' FILEKD_COPY_SOLUONG_NGANG_THANH_DOC Macro

'20 DONG

Sheet18.Select

    Dim GH As Integer

    Dim DC As Long

    DC = Range("P1000").End(xlUp).Row + 1   'dòng cuối dữ liệu

    

    

For GH = 7 To Range("B5").Value + 7 - 1 Step Range("B5").Value    ' dòng thứ 7 đến hết

'COPY TÊN SP

    Range("C4:AD4").Select                          'luôn cố định với số lần lặp lại

    Application.CutCopyMode = False

    Selection.Copy

    Range("P" & DC).Select

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _

        :=False, Transpose:=True

'------------------------------------------------


    Range("C" & GH & ":AD" & GH).Select

    Application.CutCopyMode = False

    Selection.Copy

    Range("R" & DC).Select

    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _

        :=False, Transpose:=True

   

   '--------------------------------

   Next GH

    Range("P60").Select

    

End Sub

Thảo luận 13 câu trả lời
Lượt xem 110 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lê Thanh Trà 08:06 - Jun 04, 2021

Chào bạn, bạn có thể đẩy file lên giúp gitiho không?

Vỗ tay vỗ tay
Lê Thanh Trà 09:06 - Jun 04, 2021
Vỗ tay vỗ tay
Lê Thanh Trà 09:06 - Jun 04, 2021

Chào bạn, bạn cho gitiho xin quyền truy cập nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Lê Thanh Trà 09:06 - Jun 05, 2021

là sao ạ? Thầy không tải về được hay sao  ạ?

Vỗ tay vỗ tay
Lê Thanh Trà 09:06 - Jun 05, 2021

Chào bạn bạn đọc bài này đẻ đẩy link lên nhé

https://gitiho.com/blog/huong-dan-upl...

và 

https://thuthuat.taimienphi.vn/chia-s...


Vỗ tay vỗ tay
Lê Thanh Trà 10:06 - Jun 05, 2021

EM GỬI LẠI LINK Ạ

https://drive.google.com/file/d/1JUly...

THANKS

Vỗ tay vỗ tay
Lê Thanh Trà 10:06 - Jun 05, 2021

Chào bạn bạn đang muốn copy R61:R172 thành hàng từ C11:Ad11 nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Lê Thanh Trà 10:06 - Jun 05, 2021

NGƯỢC LẠI Ạ. TỪ C7:AD7 CHO ĐẾN C11:AD11 VÀO CỘT R61 ẤY Ạ. EM CHO VÒNG LẶP CHẠY TỪ HÀNG 7 ĐẾN HÀNG 11 ĐỂ COPY VÀ PASTE, NHƯNG PHẦN PASTE KHÔNG NỐI TIẾP ĐƯỢC Ạ

Vỗ tay vỗ tay
Lê Thanh Trà 10:06 - Jun 05, 2021

Chào bạn, phần pates đó bạn cần tìm được dòng cuối cùng có dữ liệu rồi pates vào đúng không?

Vỗ tay vỗ tay
Lê Thanh Trà 11:06 - Jun 05, 2021

DẠ ĐÚNG Ạ.

VÌ SỐ LƯỢNG CÓ CÁI CÓ CÁI KHÔNG NÊN EM XÁC ĐỊNH DÒNG CUỐI TẠI TÊN SẢN PHẨM TẠI CỘT P DỮ LIỆU ĐỂ PASTE C4:AP4. (KHÔNG THAY ĐỔI CHO CÁC LẦN CHẠY SAU). SAU KHI PASTE XONG THÌ XÁC ĐỊNH DÒNG CUỐI+1 ĐỂ TIẾP TỤC PASTE Ạ

   Dim DC As Long

    DC = Range("P1000").End(xlUp).Row + 1   'dòng cuối dữ liệu

Vỗ tay vỗ tay
Lê Thanh Trà 11:06 - Jun 05, 2021

Choà bạn bạn cần code xác định cột cuối như sau

Sub LastColumnInOneRow()

'Find the last used column in a Row: row 1 in this example

    Dim LastCol As Integer

    LastCol = sheetname.Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column

End Sub

bạn căn cứ vào LastCol  để copy dữ liệu nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Lê Thanh Trà 12:06 - Jun 05, 2021

MÌNH BỊ VƯỚNG PHẦN PASTE Ý Ạ. 

VD

EM COPY C4:AD4 XONG (CÓ 28 DÒNG)

EM PASTE LẦN 1 THÌ TẠI VỊ TRÍ LÀ P61.

LẦN 2 SẼ TẠI VỊ TRÍ LÀ P89

LẦN 3 SẼ TẠI VỊ TRÍ LÀ P116

Vỗ tay vỗ tay
Lê Thanh Trà 08:06 - Jun 07, 2021

Chào bạn phần lấy vị trí copy bạn sẽ tìm các dòng bên trai cuối cùng + 1 rồi copy vào đó là được nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội