Jenny Nguyen
Jenny Nguyen
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 95 lượt xem

Bài 33 thực tế có trường hợp carrier bán chỗ cho NVOCC NVOCC bán chỗ cho FWD

Bài 3.3, thực tế có trường hợp carrier bán chỗ cho NVOCC, NVOCC bán chỗ cho FWD, FWD bán chỗ cho direct shipper. Vậy trường hợp này BL được phát hành dựa trên mối quan hệ của carrier & NVOCC & FWD như thế nào vậy Thầy?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 95 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Jenny Nguyen 09:06 - Jun 04, 2021

hi e

bao nhiêu cầu thì bấy nhiêu bill e nhé 

carrier - nvocc - fwd - shipper  : tổng 3 bill 

thì tương ứng 3 DO ở đầu POD nhé 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội