Jenny Nguyen
Jenny Nguyen
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 232 lượt xem

trong phần ghi chú trong vận đơn cụm từ Shipped on board Cleaned on board Hiểu

Thầy ơi, trong phần ghi chú trong vận đơn, cụm từ Shipped on board, Cleaned on board: Hiểu cùng nghĩa là hàng đã được xếp lên tàu và TÀU ĐÃ CHẠY đúng k vậy Thầy?
Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 232 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Jenny Nguyen 14:06 - Jun 04, 2021
Thầy ơi, giải đáp câu trên giúp em ạ!
Vỗ tay vỗ tay
Jenny Nguyen 22:06 - Jun 05, 2021

hi e 

-shipped on board dùng nhiều , có những bill in hẳn chữ đó lên bill luôn 


shipped on board , đc hiểu là , hàng lên tàu , và tàu chạy ( ngày ghi bên  cạnh  )

-cleaned on board  ( ít gặp ) : nghĩa là hàng xếp hoàn hảo trên tàu ,

còn ngày tháng tàu khởi hành thì thường đi với shipped on board ( thể hiện trên bill ) 

Vỗ tay vỗ tay
Jenny Nguyen 17:06 - Jun 09, 2021

Thực tế nếu HBL show Cleaned on Board thì mình cũng hiểu là hàng đã xếp lên tàu và tàu chạy rồi đúng k Thầy? 

Vỗ tay vỗ tay
Jenny Nguyen 15:06 - Jun 10, 2021

hi e , có thể hiểu như vậy , nhưng "xếp lên tàu hoàn hảo" thì ít người dùng ...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội