Nguyễn Bảo Quốc
Nguyễn Bảo Quốc
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 98 lượt xem

câu lệnh print(y+" 2020") > sao thay bằng x hay z lại không được ví dụ print(z+

câu lệnh print(y+"  2020") -> sao thay bằng x, hay z lại không được, ví dụ: print(z+ " 2020") hay print(x+ "2020") lại không được. Xin giải thích giúp. 

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 98 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Bảo Quốc 15:06 - Jun 09, 2021

Hi anh Quốc,

Như anh thấy trong input đề bài, biến y là biến string. Và giá trị mình cộng cùng biến y là "2020", được hiểu là chuỗi ký tự chứ không phải dạng số. Do đó mình không thể cộng với biến x hay z do khác biệt về kiểu dữ liệu. 

Nếu mình bỏ " " đi trong biểu thức print (y+"2020") thì chỉ có thể thực hiện được với hai biến x và z (biến boolean có thể chuyển thành số với giá trị 0 và 1); biến y tại trường hợp này sẽ bị báo lỗi

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội