Vu pham quoc thien
Vu pham quoc thien
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 60 lượt xem

CÁCH CHIA BỐ CỤC THÀNH 6 PHẦN BẰNG NHAU TRONG 1 HÌNH TRÒN THÌ MÌNH LÀM THẾ

CÁCH CHIA BỐ CỤC THÀNH 6 PHẦN BẰNG NHAU TRONG 1 HÌNH TRÒN THÌ MÌNH LÀM THẾ NÀO NHỈ? (chia theo pizza)

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 60 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vu pham quoc thien 13:06 - Jun 08, 2021

Chào bạn bạn làm như sau:

xong bạn copy và pates nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội