Nguyễn Ngọc Ân
Nguyễn Ngọc Ân
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 198 lượt xem

em chọn điểm tô đen trong hình sao nó vẫn kg hiện Em dùng Auto 2007

Cho hỏi em chọn điểm tô đen trong hình sao nó vẫn kg hiện 
Em dùng Auto 2007

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 198 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Ngọc Ân 00:06 - Jun 09, 2021

Em đính kèm hình lại để rõ câu hỏi hơn Ân nhé :)

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Ngọc Ân 17:06 - Jun 09, 2021

Ấn gõ RE -> Enter em nhé, nó sẽ tái tạo lại đối tượng điểm với tỷ lệ zoom.
hoặc trong ddptype, em chọn Set Size in Absolute Units và nhập giá trị Point Size ở trên to ra, là nó hiện ngay 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội