Nguyễn Thành Long
Nguyễn Thành Long
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 217 lượt xem

sao e laylck nó k ẩn đi nhỉ

sao e laylck nó k ẩn đi thầy nhỉ
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 217 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thành Long 19:06 - Jun 10, 2021

LayLck là lệnh khóa Layer mà Long ơi, Layoff mới ẩn nhé :)

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thành Long 21:06 - Jun 10, 2021

lệnh khóa trong bài giảng đó thầy , mà của e nó k bị mờ đi giống của thầy

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội