Chị Thảo
Chị Thảo
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 74 lượt xem

Em gộp dữ liệu từ workbook danh sách CBCNV ng ty T62021 sang Workbook book1 cứ

Thầy ơi. Em gộp dữ liệu từ workbook danh sách CBCNV Công ty T6-2021 sang Workbook book1 cứ báo lỗi . Thầy xem cho em code em viết sai ở đâu với


Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 74 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Chị Thảo 09:06 - Jun 14, 2021

Khi viết code mà có ghi rõ đối tượng workbooks thì bạn không được viết đối tượng worksheet theo code-name, mà phải viết theo sheet-name hoặc số thứ tự sheet.

=> dòng code đầu tiên đang mắc lỗi này.

Dòng code 'đưa dữ liệu vào của bạn cũng đang viết sai tên workbooks 2

Vỗ tay vỗ tay
Chị Thảo 20:06 - Jun 15, 2021

với trường hợp này thầy hướng dẫn em cụ thể với ạ. Để em hiểu và áp dụng với các trường hợp sau

Vỗ tay vỗ tay
Chị Thảo 08:06 - Jun 16, 2021

Chào bạn bạn xem trong chương 10 nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội