Hoàng Thanh Thuý
Hoàng Thanh Thuý
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 131 lượt xem

Dear Bạn h mình đã có số liệu sale từ 20162020 trong cùng 1 file excel H mình

Dear Bạn, h mình đã có số liệu sale từ 2016-2020 trong cùng 1 file excel . H mình muốn tạo 1 chart số sale 2020 theo SKU thì vẽ ntn ?

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 131 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Thanh Thuý 16:06 - Jun 17, 2021

Chào bạn sẽ lọc năm 2020 ra và vẽ biểu đồ nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Hoàng Thanh Thuý 10:06 - Jun 19, 2021

Hi bạn, bạn đã học xong các bài giảng phía trên chưa nhỉ ? Có rất nhiều cách xử lý:

1. Trong Query Editor, bạn chỉ lấy dữ liệu 2020, rồi quay ra tạo Visual, Chart, số liệu sẽ chỉ chạy theo 2020.

2. Bạn tạo Filter cho riêng biểu đồ này, với năm là 2020.

3. Bạn tạo Slicer và áp dụng cho biểu đồ này.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội