Nguyễn Duy Hùng
Nguyễn Duy Hùng
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 171 lượt xem

Một số Ban quản lý nhà nước yêu cầu phải lập dự toán chi phí lán trại

Thầy Cho Em hỏi: Một số Ban quản lý nhà nước yêu cầu phải lập dự toán chi phí lán trại nhà tạm, dự toán chi phí một số công việc không xác định được từ thiết kế; Khi thanh toán phải lập hoàn công, đầy đủ nhật ký thi công, chứng từ thực tế kèm theo... mới cho thanh toán (mục đích của họ là thanh toán nhỏ hơn tỷ lệ 2% mỗi loại theo thông tư. Như vậy có đúng không (cái này em đã hỏi nhiều người, có người thì nói cứ 2% mỗi loại mà nhân, không phải lập hồ sơ gì cả; có người thì nói không làm họ không thanh toán nên vẫn phải làm. Em Xin cảm ơn!

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 171 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Duy Hùng 05:06 - Jun 18, 2021

Câu chuyện về thanh toán này thì căn cứ chuẩn nhất là Hợp đồng đã ký giữa Bên giao thầu và Bên nhận thầu. Tất cả đều phải tham chiếu vào quy định trong Hợp đồng để thanh toán. Các HĐ xây lắp hiện nay mời thầu không thể hiện tính theo định mức tỷ lệ % mà để trọn gói theo khoản/ mục, nhà thầu tự tính toán cho phù hợp. Việc các Ban QLDA yêu cầu việc này nếu trong HĐ không quy định là không hợp lý, đây là tư duy lối mòn cần thay đổi.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Duy Hùng 09:06 - Jun 18, 2021

Dạ Em cảm ơn!

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông