Phạm Anh Thơ
Phạm Anh Thơ
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 127 lượt xem

sao mình không mở được file python đính kèm

sao mình không mở được file python đính kèm

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 127 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Anh Thơ 09:06 - Jun 19, 2021

Chào bạn, bạn kích chuột phải vào file chọn mở bằng anaconda nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Anh Thơ 21:07 - Jul 20, 2021

strip() chỉ xóa được khoảng trắng (hoặc ký tự bất kì) đầu và cuối của một chuỗi string
Mn muốn chuẩn hóa một chuỗi tring  với những khoảng trắng đầu cuối hoặc giữa thì có thử cách này

a = "     Test       strip      done      "

print(" ".join(a.split()))

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội