Trần Nhật Hà
Trần Nhật Hà
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 87 lượt xem


Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 87 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Nhật Hà 09:07 - Jul 03, 2021

tại sao lại ra bằng không vậy thầy ơi ?

Vỗ tay vỗ tay
Trần Nhật Hà 09:07 - Jul 03, 2021

Bạn ghi kèm theo công thức giúp mình nhé. Mình không rõ bạn đang tính như thế nào nên không hỗ trợ bạn ngay được.

Vỗ tay vỗ tay
Trần Nhật Hà 09:07 - Jul 03, 2021

Vỗ tay vỗ tay
Trần Nhật Hà 09:07 - Jul 03, 2021

Bạn đang lấy D4*F4 nhưng cột F là cột không có giá trị nên kết quả = 0 nhé.

Bạn xem lại công thức là D4*E4 mới đúng

tương tự với D5*E5

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội