Phạm Phương
Phạm Phương
Thảo luận 9 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 143 lượt xem

Tham gia rồi sao phần 4 chưa có dấu hoàn thành b nhỉ

Tham gia rồi sao phần 4 chưa có dấu hoàn thành b nhỉ


Thảo luận 9 câu trả lời
Lượt xem 143 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Phương 10:07 - Jul 03, 2021

Chào bạn, bạn đang vướng mắc chỗ nào nhỉ?

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Phương 13:07 - Jul 03, 2021


Vỗ tay vỗ tay
Phạm Phương 13:07 - Jul 03, 2021

Chỗ này k có dấy tick xanh bạn nè

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Phương 13:07 - Jul 03, 2021
Với lúc mình canh lề toàn bị ra sát lề nên trông rất kỳ
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Phương 13:07 - Jul 03, 2021


Vỗ tay vỗ tay
Phạm Phương 22:07 - Jul 04, 2021

Chào bạn, các bài khác của bạn có tích xanh khi học hết không?

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Phương 22:07 - Jul 04, 2021
Chào bạn về phần căn lề bạn có thể vẽ textbox ra thêm 1 chút là được  rồi bạn tiến hành căn lề nhé. 
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Phương 12:07 - Jul 05, 2021

nhờ bạn hướng dẫn căn lể nhé. Mấy bài khác mình học xong đều có tích xanh

Vỗ tay vỗ tay
Phạm Phương 13:07 - Jul 05, 2021

Chào bạn những bài có tài liệu sẽ thường không hiện tích xanh bạn nhé, còn video sẽ xuất hiện tích xanh bạn nhé,.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội