võ nhật thảo
võ nhật thảo
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 137 lượt xem

tai sao dùng hàm vlookup lại ra giá trị #NA

tai sao dùng hàm vlookup lại ra giá trị #NA
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 137 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
võ nhật thảo 14:07 - Jul 03, 2021

Sheet1:

sheet2:

Tên (cột A) Mã (Cột B)
an (dòng 1) th1
nu th2
Tên (Cột C) Mã 
#N/A th1

th2

tại cột tên của sheet 2: =vlookup(C1,Sheet1$A$1:$B$2,1,0)

Vỗ tay vỗ tay
võ nhật thảo 22:07 - Jul 04, 2021

Chào bạn ở đây cột c1 của bạn ở đây là gì?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội